April 26, 2017

INVISIOs delårsrapport januari—mars 2017: Fortsatt god tillväxt och och stärkt position i Storbritannien

Kompletterande fil Størrelse  
PDF Download pdf 249.7 KB Add to Briefcase

Stockholm den 26 april 2017

VD-kommentar
"Under det första kvartalet 2017 visar INVISIO fortsatt god tillväxt och lönsamhet. Våra långsiktiga satsningar på marknadsbearbetning och expansion har bland annat resulterat i ett nytt avtal med försvarsdepartementet i Storbritannien samt ett antal medarbetare till vårt nyligen etablerade dotterbolag i USA. Utvecklingen av nya produkter i syfte att bredda vårt erbjudande går som planerat", säger Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO.

Januari—mars 2017

 • Intäkter: 87,9 MSEK (79,5)
 • Bruttovinst: 48,2 MSEK (42,2)
 • Bruttomarginal: 54,9 % (53,1)
 • EBITDA: 24,0 MSEK (24,8)
 • Rörelseresultat: 22,7 MSEK (23,5)
 • Rörelsemarginal: 25,8 % (29,6)
 • Periodens resultat: 22,7 MSEK (23,4)
 • Periodens resultat per aktie: 0,52 SEK (0,55)

Viktiga händelser kvartalet

 • INVISIO vann ett nytt ramavtal med det brittiska försvarsdepartementet initialt värt cirka 90 MSEK. Det fyraåriga avtalet innehåller optioner för ett femte år samt en komplett produktuppgradering två och ett halvt år in i kontraktet.
 • Orderboken vid kvartalets slut var 148,5 MSEK (137,0).

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Den initiala ordern från det brittiska försvarsdepartementet om cirka 90 MSEK utökades med en tilläggsorder om cirka 15 MSEK.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post:
thl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 11.00 CET.


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning. Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets hemsida www.invisio.com.


Close window | Back to top


Copyright 2017 INVISIO Communications