August 18, 2017

INVISIOs delårsrapport januari—juni 2017: Tillväxtsatsningar på nya produkter och försäljningskontor

Kompletterande fil Størrelse  
PDF Download pdf 174.2 KB Add to Briefcase

  Stockholm den 18 augusti 2017

VD-kommentar
"Aktiviteten i INVISIO har varit hög under det första halvåret med fortsatta tillväxt-satsningar på en utökning av produktportföljen, fler medarbetare inom forskning och utveckling samt ökad marknadsnärvaro. Sedan ifjol har vi öppnat två nya kontor och antalet anställda har ökat med nästan 50 procent. Ökningarna av kostnaderna är uttryck för vår övertygelse om att INVISIO genom dessa satsningar kan öka omsättningen väsentligt de kommande åren", säger Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO.

Januari—juni 2017

 • Intäkter: 172,1 MSEK (163,1)
 • Bruttovinst: 88,7 MSEK (85,4)
 • Bruttomarginal: 51,6 % (52,4)
 • EBITDA: 39,4 MSEK (48,3)
 • Rörelseresultat: 37,0 MSEK (45,7)
 • Rörelsemarginal: 21,5 % (28,0)
 • Periodens resultat: 34,3 MSEK (45,6)
 • Periodens resultat per aktie: 0,79 SEK (1,07)

April—juni 2017

 • Intäkter: 84,2 MSEK (83,6)
 • Bruttovinst: 40,5 MSEK (43,2)
 • Bruttomarginal: 48,1 % (51,7)
 • EBITDA: 15,4 MSEK (23,4)
 • Rörelseresultat: 14,3 MSEK (22,2)
 • Rörelsemarginal: 17,0 % (26,6)
 • Periodens resultat: 11,6 MSEK (22,2)
 • Periodens resultat per aktie: 0,26 SEK (0,52)

Viktiga händelser under kvartalet

 • Avtalet med det brittiska försvarsdepartementet som slöts i mars 2017 utökades med en tilläggsorder på ca 15 MSEK. Kontraktsvärdet steg därmed till
  105 MSEK.
 • INVISIO fick en order på 30 MSEK gällande leveranser till det brittiska försvarets hörselskyddsprogram THPS.
 • Amerikanska arméns TCAPS-program beställde utrustning för cirka 25 MSEK.
 • Produkterbjudandet breddades med en batteriförsörjd kontrollenhet med två anslutningsportar, INVISIO V50.
 • Orderboken vid kvartalets slut var 148,1 MSEK (187,4).

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • INVISIO vann ett tvåårigt kontrakt med det amerikanska försvarsdepartementet och fick en initial order på 60 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post:
thl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 8.30 CET.


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning. Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets hemsida www.invisio.com.


Close window | Back to top


Copyright 2017 INVISIO Communications